Материјали за учење

Главни резултати

Материјалите содржани во секоја лекција може да се користат како почетни за активности на учениците. Може да се користат како лекции по информатика, математика, физика, хемија и да се користат во целост или како дел од лекцијата. Документот означен како O1 е материјал за учениците, а документот О2 е помошен материјал за наставниците.

Иако нема некој посебен редослед, постојат некои корелации помеѓу различни лекции. Примери на корелации може да се видат во следните верзии:

Верзија 1

 1. Основен модул- мотори.

 2. Питагорина теорема.

 3. Гиро сензор и геометриски фигуриr.

 4. Триаголници нацртани со помош на робот.

 5. График на линеарна функција.

 6. Круг и негова примена.

 7. Oд точка до точка.

 8. Конусни делови.

 9. Брауново движење.

Верзија 2

 1. Основен модул- мотори.

 2. Основен модул - звук.

 3. Мерење на терен со користење на ултрасонички сензор.

 4. Примена на ултрасоничен сензор кај возила.

 5. Геодезите го истражуваат Марс и неговите месечини .

 6. Сумо робот.

 7. Круг - мерење на растојание.

Верзија 3

 1. Основен модул- мотори.

 2. Основен модул - дисплеј и LED.

 3. Музеј во ноќта.

 4. Без логика нема движење.

 5. Лего EV3 роботи, математика и музика.

 6. Користење на поле во програмирањето & сензори за боја.

 7. Движење на робот во поле со препреки.

Верзија 4

 1. Основен модул- мотори.

 2. Стирлингов мотор.

 3. Земјино забрзување со Лего EV3 & Python.

 4. Вентилатор контролиран од сензор за температура.

 5. Коефициент на статичко триење.

 6. Интегрирање на хемија преку работа со течности.

 7. Роботска рака.

Симулатор

Симулаторот е многу важен дел од проектот. Ви овозможува да симулирате работа со Лего робот, доколку го немате. На ваков начин, лекциите се применливи и за оние училишта, кои немаат роботи. Ученикот може да види како функционира програмирање на робот и во домашни услови. Посебно за онлајн настава, може да ги збогатите вашите часови, преку задавање на истражувачки активности и работа во групи. Битни насоки за користење на симулаторот:

 • Програмирањето е во Python.

 • Основниот софтвер за овој дел од проектот е EDU верзијата на Coppelia Robotics V-rep. Работи на Windows, macOS и Ubuntu Linux. Забелешка: користиме VREP EDU PLAYER, а не CoppeliaSim Player.

 • Едукативниот модел на Лего роботот може да го симнете овде. Ако, сепак ја користите библиотеката на Пробот, опишана подолу, овој модел е веќе додаден во сцените од библиотеката.

 • Библиотеките на Python се наоѓаат на github.

Детална процедура за инсталација, како и користењето на примерите, се опишани во следните слајдови :

Simulator_Installation_Guide_mk

Повеќе примери се наведени овде: главна веб страна (на англиски јазик).